การเตรียมตัวก่อนทำรีแพร์/ตกแต่งแคม/ตกแต่งเลเบีย

 

 

 

 

การเตรียมตัวและดูแล ก่อน-หลัง การทำรีแพร์ ตกแต่งเลเบีย

 

 

 • ควรจะทำการผ่าตัดช่วงก่อนมีประจำเดือน 1-2 อาทิตย์ หรือหลังประจำเดือนหาย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของประจำเดือน ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงช่วงที่มีประจำเดือนหรือ ให้เป็นช่วงที่ปลอดประจำเดือน

 • อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดตามปกติ

 • ตัดหรือโกนขนให้สั้น

 • งดการใช้ยาบางอย่างที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น

 • งดยาบำรุงเช่นวิตามิน อี โอเมก้า 3 แปะก๊วย

 • ถ้ามีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง หรืออาการผิดปกติอื่นๆ การแพ้ยาบางชนิด ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ

 • ส่วนใหญ่การผ่าตัดรีแพร์กระชับช่องคลอด (โปร A รีแพร์กระชับ) จะใช้เวลาผ่าตัดไม่เกิน 1 ชม. และกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องนอนพักโรงพยาบาล

 • กรณีผ่าตัดรีแพร์กระชับช่องคลอด  (โปร A รีแพร์กระชับ)  และ ตกแต่งแคม (โปร B ตกแต่งแคม) ร่วมด้วย จะใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

 • เนื่องจากการทำรีแพร์และตกแต่งแคมที่ศูนย์ดีดีซีผ่าตัดโดย อาจารย์ นพ.สิทธิพงศ์ ถวิลการ สูตินรีแพทย์เฉพาะทางตกแต่งทางนรีเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางสูตินรีเวช จึงมีความเข้าใจทั้งทางโครงสร้างของอวัยวะทางช่องคลอดเป็นอย่างดี  การทำรีแพร์ และหัตถการอื่นๆ ที่ศูนย์ดีดีซี อาจารย์หมอผ่าตัดมา 10+ ปี ไม่เคยให้คนไข้นอน รพ. จึงถือเป็นการผ่าตัดเล็ก

 • ศูนย์รีแพร์และตกแต่งทางนรีเวช ดีดีซี ใช้ เทคนิคการฉีดยาชาของ "ดีดีซี"เองซึ่ง อาจารย์หมอโจ เป็นคนที่คิดค้นขึ้นมา ผสมผสานกับเทคนิค อเมริกา (ทำให้คนไข้เจ็บน้อยมากจนถึงไม่เจ็บเลย) ปลอดภัย ไม่ต้องนอน รพ. ตาม รีวิว เคสจริง ที่ให้ไว้

  • มีเทคนิคการผ่าตัดรีแพร์กระชับและตกแต่งแคมโดยเฉพาะ คือ เทคนิคการรีแพร์ดีดีซี DDC's Technique และ บาร์บี้เทคนิค โดยจะลักษณะที่เฉพาะคือ คนไข้จะรู้สึกกระชับทันทีหลังผ่าตัด คนไข้จะรู้สึกตึงขึ้นมาก แตกต่างอย่างชัดเจน

 • หลังทำรีแพร์ ท่านสามารถทำงานตามปกติได้ เช่น งานเขียนหนังสือ งานบ้านเล็กๆน้อยๆ ได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ควรลางาน 2-5 วัน 

 • งดเบ่ง งดนั่งยองยอง งดยกของหนัก 4-6 สัปดาห์ ระวังการขับมอเตอร์ไซด์ 

 • งดเพศสัมพันธ์ 60 วันกรณี ผ่าตัดรีแพร์ด้วยเลเซอร์ 

 • งดเพศสัมพันธ์ 60 วันกรณี ผ่าตัดรีแพร์ด้วยเลเซอร์ 

 • งดเพศสัมพันธ์ 60 วันกรณี ผ่าตัดตกแต่งแคมด้วยเลเซอร์ 

 • กรณี ถ้าทำ โปร AB หรือ ABD ควรมีญาติมาด้วย 1 คน 

 • กรณี ถ้าทำ โปร A สามารถขับรถกลับบ้านได้เอง ถ้าบ้านไม่อยู่ไกลมากเกิน 2 ชม. ถ้ามีคนขับรถให้สามารถกลับบ้านได้

 • กรณีมาจากต่างประเทศควรพักก่อน 1 สัปดาห์ก่อนกลับประเทศนะคะ

 • นัดตรวจติดตาม 2 - 4 สัปดาห์ กรณีบินกลับต่างประเทศแล้ว ติดตามอาการทางไลน์

 

 

 

 

 
 
Visitors: 442,656