รีวิว จากคนไข้จริง เจ็บน้อย ไม่ต้องนอน รพ. ไป-กลับ ได้ พักงาน 1-2 วัน

" ด้วยเทคนิค ดีดีซี ผสมผสาน เทคนิคจากอเมริกา "

ที่ดีดีซี ไม่มีศัลยกรรมอย่างอื่น เราจึงเชี่ยวชาญ

โดย อาจารย์สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์ มากกว่า 10+ ปี

 " แผลสวย ปลอดภัย มั่นใจ กระชับนาน "

 

Visitors: 165,031