โครงสร้างอวัยวะเพศภายนอกของสตรี (Vulva) และ ช่องคลอด Vagina  หัวหน่าว(Mons pubis) หนังหุ้มคลิตอริส (Prepuce)คลิตอริส หรือ ปุ่มกระสัน (Clitoris)แคมใหญ่ (Labia majora)แคมเล็ก เลเบีย คืออะไร (Labia minora)เยื่อบุพรหมจารีย์ ช่องคลอดปกติภาพจริง ตกแต่งเลเบีย

   

 

     โครงสร้างอวัยวะเพศภายนอกของสตรี (Vulva) และ ช่องคลอด มีองค์ประกอบประกอบดังนี้ 

 

 

 • หัวหน่าว (Mons pubis):  คือส่วนของเนื่อเยื่อไขมัน ที่ถูกคลุมด้วยผิวหนัง วางอยู่บนกระดูกหัวหน่าวโดยอยู่ในตำแหน่งระหว่างขาหนีบทั้ง 2 ข้าง ผิวหนังบริเวณนี้จะมีต่อมไขมันมากกว่าผิวหนังบริเวณอื่น เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ จะเริ่มมีขน (Pubic hair) ที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวและหงิกงอ ปกคลุม มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม 
 • หนังหุ้มคลิตอริส (Prepuce): คือเนื่อเยื่อส่วนที่เป็นผิวหนังที่ปกคลุมคลิตอริส เกิดอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายหมวก หรือ Hood ซึ่ง ปริมาณเนื่อเยื่อที่มากเกินไปทำให้เกิดการยื่นยาวของเนื่อเยื่อ ไม่สวยงาม เกิดความอายและไม่มั่นใจ และยังทำให้การรับความรู้สึกเวลามีเพศสัมพันธ์ได้ไม่ดี ไม่ถึงจุดสุดยอดได้ สามารถแก้ไขโดย การผ่าตัดตกแต่งหนังหุ้มคลิตอริส (Clitoral Hood reduction) ให้มีขนาดเล็กลงโดยส่วนใหญ่จำทำการการผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์ ผลจากการผ่าตัดจะทำให้บริเวณหนังหุ้มคลิตอริสมีขนาดเล็กลง การรับรู้ความรู้สึกเวลามีเพศสัมพันธ์ได้ดีขั้น เพิ่มความมั่นใจเวลาใส่กางเกงในหรือชุดว่ายน้ำ หรือแม้กระทั่งไม่เขินอายแฟนหรือสามี 
 • คลิตอริส (Clitoris): คลิตอริส คืออะไร เป็นส่วนของอวัยวะที่มีลักษณะรูปร่างรีแหลมยื่นออกมาอยู่บริเวณเหนือกว่ารูเปิดของท่อปัสสาวะและปากช่องคลอด เชื่อมต่อกับแคมเล็กสองข้างและมีเนื้อเยื่อหรือหนังหุ้มคลิตอริส (Prepuce) ซึ่งมีลักษณะคล้ายหมวก (Hood) คลุมอยู่ด้านบน ขนาดของคลิตอริส จะมีขนาแตกต่างกันไปในแต่ละคน คลิตอริสเปรียบเทียบได้กับองคชาติในเพศชาย ซึ่งจะมีเส้นประสาทรับสัมผัสจำนวนมาก สามารถขยายขนาด และแข็งตัวได้เมื่อถูกกระตุ้นโดยการสัมผัส

 

 • รูเปิดท่อปัสสาวะ (Urethra) : เป็นทางออกของปัสสาวะเชื่อมต่อกับท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ

 

 • แคมใหญ่ (Labia majora): คือลักษณะเนื้อเยื่อรูปร่างสามเหลี่ยมยอดแหลมคว่ำลงไปทางด้านล่าง ประกอบไปด้วยเนื่อเยื่อผิวหนังและไขมันใต้ผิวหนัง  แบ่งเป็นข้างซ้ายและข้างขวา มีรอยแยกอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นทางเข้าปากของช่องคลอด (Vagina orifice) รอยแยกนี้ในวัยเด็กและในสตรีที่ยังไม่เคยคลอดทางช่องคลอดจะชิดติดกัน ไม่สามารถเห็นช่องคลอดจากการมองภายนอกได้ ส่วนที่เป็นผิวหนังของแคมใหญ่จะมีขน (Pubic hair) ปกคลุมเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ แคมใหญ่เทียบได้กับอวัยวะในเพศชายคือถุงอัณฑะ (Scrotum)บริเวณแคมใหญ่จะมีต่อมไขมัน (Sebaceous gland) และต่อมเหงื่อ (Sweat gland) จำนวนมากมีประโยชน์เพื่อสร้างความชุ่มชื้นปกคลุมเส้นขน เพื่อลดการเสียดสีจากภายนอก และลดแรงกระแทกเวลามีเพศสัมพันธ์ เมื่ออายุมากขึ้นแคมใหญ่จะเกิดการหย่อนคล้อย ผิวหนังเหี่ยวย่น เนื่องจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ลดลงและ ไขมันที่น้อยลง ซึ่ง
  • สามารถแก้ไขโดย การผ่าตัดตกแต่งผิวหนังบริเวณแคมใหญ่ หรือ ฉีดสารเติมเต็ม หรือ ฉีดไขมันของผู้ป่วยรายนั้นโดยการดูดไขมันจากต้นขาด้านในแล้วนำมาฉีดเข้าที่แคมใหญ่ให้เต่งตึง ซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบ 
 • แคมเล็ก (Labia minora) หรือ เลเบีย เลเบีย คืออะไร :  เนื้อเยื่อที่คลุมด้วยยื่อบุ Mucous membrane ลักษณะเป็นวงกลีบคล้ายดอกไม้อยู่รอบรูเปิดของช่องคลอด แคมเล็กอยู่ในตำแหน่งด้านในสุดของแคมใหญ่ แต่จะมีลักษณะอ่อนนุ่มกว่าและไม่มีขน มีสีแดงหรือชมพูเข้มกว่าแคมใหญ่เนื่องจากมีเส้นลือดขนาดเล็กๆมาเลี้ยงเป็นจำนวนมาก และมีต่อมไขมันในสตรีบางราย ทำให้เกิดสิวอักเสบขึ้นได้ 
 • โดยทั่วไปเลในสตรีที่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือมีบุตรแล้ว จะมีสีของแคมเล็กเป็นสีน้ำตาลเข้มมากขึ้น ขนาดของแคมเล็กมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สตรีบางรายมีขนาดใหญ่ทำให้เคืองและเจ็บเวลาออกกำลังใช้ชีวิตประจำวันจนถึง เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ บางรายเกิดความไม่มั่นใจเนื่องจาก แคมที่ยื่นยาวจนโผล่พ้นแคมใหญ่ออกมาเห็นภายนอกได้อย่างชัดเจน หรือขนาดไม่เท่ากัน หรือทั่วไปเรียก กลีบไม่เท่ากัน 
  • สามารแก้ไขได้ โดยการตัดแต่งแคมเล็ก ตกแต่งเลเบีย  ซึ่งส่วนใหญ่แนะนำการใช้เลเซอร์ในการผ่าตัด ซึ่งจะทำให้แผลหายเร็ว

 

 • เยื่อบุพรหมจารีย์ (Hymen) : คือ เนื้อเยื่อที่คลุมด้วยยื่อบุ Mucous membrane ต่อกับช่องคลอด เป็นลักษณะเนื่อเยื่ออ่อนที่ล้อมรอบปากช่องคลอดเป็นวงรอบ (Hymenal ring) ในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์ หรือ คลอดบุตร หรือการออกำลังกายที่ผาดดผน จะทำให้เยื่อบุพรหมจารีย์มีการฉีกขาด รุ่งริ่ง ไม่เป็นวงได้

 

 • ปากช่องคลอด (Vaginal opening) คือ ทางเข้าที่นำไปสู่ช่องคลอด

 

 • ฝีเย็บ (Perineum): คือเนื้อเยื่อส่วนผิวหนังและกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างแคมใหญ่และทวาร หลังคลอดบุตรทางช่องคลอด สตรีส่วนใหญ่จะมีแผลที่ฝีเย็บซึ่งจะเกิดรอยที่ผิวหนังด้านนอก เกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อและเยื่อบุพรหมจารีย์ หลังจากการเย็บกล้ามเนื้อและเย็บแผลหลังจากการคลอดบางรายทำให้ความกระชับของปากช่องคลอดไม่เหมือนเดิม เกิดการหลวม ไม่กระชับได้

 

 • ช่องคลอด (Vagina)
 • ช่องคลอดปกติแล้ว มีลักษณะเหมือนท่อเชื่อมต่อกับมดลูกและปากมดลูก เชื่อมต่อกับ เยื่อบุพรหมจารีย์ และปากช่องคลอดก่อนออกไปนอกร่างกาย อยู่ระหว่างท่อปัสสาวะและทวารหนัก เป็นช่องให้เลือดประจำเดือนไหลผ่าน ใช้เป็นช่องทางในการคลอดบุตรและ มีเพศสัมพันธ์ประกอบไปด้วยเนื่อเยื่อชั้นเกี่ยวพัน ชั้นกล้ามเนื้อและชั้นไขมัน และมีรอยย่นจำนวนมาก การมีเพศสัมพันธ์มาเป็นเวลานาน การตั้งครรภ์ และการคลอดบุตรทางช่องคลอดล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุทำให้ช่องคลอดมีการขยายตัว และจากการที่อายุมากขึ้นเนื่อเยื่อเกี่ยวพันมีการหย่อนคล้อย ทำให้ไม่กระชับดังเดิม เวลามีเพศสัมพันธ์จึงมีเสียงลม และบางครั้งไม่รู้สึกถึงแรงต้านทานเวลามีเพศสัมพันธ์ ทำให้ไม่ถึงจุดสุดยอดและมีปัญหาครอบครัวเรื้อรังระหว่างสามีและภรรยา เป็นเหตุให้สามีออกไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย ดังนั้นอย่าคิดว่าปัญหานี้ไกลตัว ควรแก้ไขปัญหา 
  • สามารถแก้ไขได้ โดย ผ่าตัดรีแพร์ ช่องคลอด ซึ่ง ศูนย์รีแพร์และตกแต่งทางนรีเวช ดีดีซี มีเทคนิคการผ่าตัดรีแพร์ที่คนไข้จะรู้สึกกระชับทันทีหลังจากผ่าตัดเสร็จ และ เทคนิคการฉีดยาชา เป็นเทคนิคอเมริกา ที่เจ็บน้อยมาก ไม่จำเป็นต้องดมยาสลบและ ไม่จำเป็นต้อง นอนโรงพยาบาล ตามรีวิวของคนไข้ ประกอบกับการผ่าตัดไม่ก็ไม่ต้องนอน รพ. ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด อีกทั้งประสิทธิผลจากการผ่าตัดที่เห็นผลจริงคือรู้สึกกระชับทันทีหลังผ่าตัด และมีความกระชับเมื่อได้ใช้งานจริง จึงทำให้คนไข้ไว้วางใจและเชื่อมั่นในผลการรักษาของศูนย์รีแพร์ ดีดีซี มานานกว่า 10 ปี
  • ช่องคลอดปกติ ภาพจริง สามารถกดลิงค์นี้ ช่องคลอดปกติภาพจริง หรือเพื่อสอบถาม เพื่อเป็นความรู้ ทางศูนย์มี ภาพโครงสร้างของ ช่องคลอดภาพจริง ภาพ รีวิวการผ่าตัด รีแพร์ รีแพร์ก่อนหลัง ที่คนไข้ที่มาผ่าตัดรีแพร์กระชับให้เป็นวิทยาทานเพื่อการเรียนรู้ได้ค่ะ  กดลิงค์ไปไลน์ได้เลยนะคะ

 

Visitors: 473,930